Kursy specjalistyczne zawodowe

Kursy zakończone egzaminem państwowym.

 • Nazwa kursu

 • Podstawowe Zagadnienie Higieny
 • Napełnianie zbiorników LPG gaz - obsługa stacji autogaz
 • Napełniania cystern kolejowych i drogowych
 • Obsługa HDS i HIAB
 • Kierowców wozków jezdniowych
 • Obsługi suwnic
 • Obsługi wind towarowo-osobowych
 • Czas trwania (w godzinach)

 • 20
 • 20
 • 30
 • 50
 • 65
 • 40
 • 30
 • Cena (w złotówkach)

 • 100
 • 750
 • 1200
 • 850
 • 750
 • 850
 • 1000

Kursy zakończone egzaminem kwalifikacyjnym na grupę "E" lub "D".

 • Nazwa kursu

 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja urządzeń gazowach
 • Eksploatacja urządzeń energetycznych (węzły cieplne)
 • Dozór urządzeń elektrycznych
 • Dozór urządzeń gazowych
 • Dozór nad eksploatacja urządzeń energetycznych (cieplnych)
 • Eksploatacja + dozór (dla danej grupy)
 • Czas trwania (w godzinach)

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Cena (w złotówkach)

 • 650
 • 650
 • 650
 • 650
 • 650
 • 650
 • 1100