Kursy specjalistyczne zawodowe

Kursy zakończone egzaminem państwowym.

 • Nazwa kursu

 • Kurs obsługi wózków jezdniowych (z wyłączeniem specjalizowanych)
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych (w tym specjalizowane)
 • Kurs obsługi podestów, HDS, suwnic, dźwigów (wind)
 • Kurs obsługi żurawi samojezdnych
 • Kurs obsługi żurawi wieżowych
 • Kurs konserwatorów UTB
 • Czas trwania (w godzinach)


 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Cena (w złotówkach)


 • 1200 zł
 • 1600 zł
 • 1800 zł
 • 3000 zł
 • 5000 zł
 • 4000 zł

Kursy zakończone egzaminem kwalifikacyjnym na grupę "E" lub "D".

 • Nazwa kursu

 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja urządzeń gazowach
 • Eksploatacja urządzeń energetycznych (węzły cieplne)
 • Dozór urządzeń elektrycznych
 • Dozór urządzeń gazowych
 • Dozór nad eksploatacja urządzeń energetycznych (cieplnych)
 • Eksploatacja + dozór (dla danej grupy)
 • Czas trwania (w godzinach)

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Cena (w złotówkach)

 • 750 zł
 • 750 zł
 • 750 zł
 • 750 zł
 • 750 zł
 • 750 zł
 • 1400 zł