Kursy ADR

 

 • Nazwa kursu

 •  
  Kurs podstawowy na przewóz materiałów niebezpiecznych
   
 •  
  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
   
 • Kurs podstawowy (w złotówkach)

 •  
  630
   
 •  
  420
   
 • Przedłużenie (w złotówkach)

 •  
  500
   
 •  
  300
   
SZKOLENIA OGÓLNE ADR:
- dla pracowników zatrudnionych przy przewozie materiałów niebezpiecznych. Zapoznanie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w przepisach o przewozie drogowym materiałów nie- bezpiecznych. Koszt kursu 100 zł od osoby

SZKOLENIE STANOWISKOWE ADR:
- szczegółowe instruktaż, ściśle odpowiadający odpowiedzialności i obowiązkom w zakresie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych. Koszt kursu 150 zł od osoby.

SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ADR:
- zapoznanie z zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne, a także zapoznanie z informacjami dotyczącymi postępowania powypadkowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Koszt kursu 200 zł od osoby.