Kursy BHP

Szkolenia BHP oparte na programach szkolenia zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku.

 • Nazwa kursu

 • Kurs okresowy dla pracodawców
 • Kurs okresowy dla kadry kierowniczej
 • Kurs okresowy dla administracyjno-biurowych
 • Kurs okresowy dla pracowników na stan. robotniczych
 • Kurs okresowy dla służb bhp
 • Metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego
 • Kurs społecznych inspektorów pracy
 • Czas trwania (w godzinach)

 • 16
 • 16
 • 8
 • 8
 • 32
 • 16
 • 24
 • Cena (w złotówkach)

 • 150
 • 150
 • 70
 • 70
 • 250
 • 200
 • 250