Kursy BHP

Szkolenia BHP oparte na programach szkolenia zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku.

 • Nazwa kursu

 • Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
 • Szkolenie wstępne –instruktaż ogólny
  (po angielsku lub rosyjsku)
 • Kurs okresowy BHP dla pracodawców
 • Kurs okresowy BHP dla kadry kierowniczej
 • Kurs okresowy BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej
 • Kurs okresowy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Kurs okresowy BHP dla pracowników na stanowisku robotniczych
 • Kurs okresowy BHP dla pracowników służby BHP
 • Czas trwania (w godzinach)

 • 3
 • 3
   
 • 16
 • 16
 • 26
 • 8
   
 • 8
   
 • 32
 • Cena (w złotówkach)

 • 80 zł
 • 90 zł
   
 • 250 zł
 • 250 zł
 • 250 zł
 • 120 zł
   
 • 120 zł
   
 • 500 zł